KOTIVISU

Lemmikin Hyvinvointi

Lisel Petsin keskeinen arvo on lemmikkien hyvinvointi. Tuotteiden suunnittelussa otetaan huomioon lemmikkien tarpeet, mukavuus ja turvallisuus. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ergonomisia muotoiluja, mukavia materiaaleja ja käytännöllisiä ominaisuuksia, jotka parantavat lemmikkien elämänlaatua. Tuotteemme eivät estä lemmikin luontaista liikkumista, -käyttäytymistä ja niiden tulee tarjota positiivisia kokemuksia.

Laatu ja Kestävyys

Lemmikkitarvikkeiden valmistajana sitoudumme tarjoamaan laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Valmistamalla tuotteet Euroopassa voimme tarkkailla tuotantoprosessia läheltä ja varmistaa, että jokainen vaihe täyttää laatustandardit.

Eettisyys ja Vastuullisuus

Valmistamalla tuotteet Euroopassa sitoudumme eettisiin periaatteisiin ja vastuullisuuteen. Tämä sisältää paikallisen työvoiman tukemisen, reilut työolot ja ympäristöystävällisen tuotannon. Lisel Petsille on myös tärkeää varmistaa, että kaikki käytetyt materiaalit ovat turvallisia- ja eettisesti valmistettuja, jotta lemmikit ja omistajat voivat luottaa tuotteiden laatuun ja alkuperään.